Til toppen af Museets hjemmeside


Museet Psykiatrisk Hospital i Århus

The Museum at the Psychiatric Hospital in Århus


  Stikordsregister

150 års jubilæum

„Fra Jydske Asyl 1852

Til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002“

Et jubilæumsskrift der fremstår rigt illustreret med
Psykiatrisk Historisk Museums
enestående billedmateriale.

Forsiden af Jubilæumsbogen

Uddrag af indholdet:
Indledning - De fysiske rammer - Beskæftigelse - Det kreative - Det rekreative - Bestilling

  Indvielsen af Jydske Asyl d. 1. september 1852 repræsenterer et nybrud i opfattelsen af psykisk syge og i måden at behandle dem på. Dette nybrud kommer til udtryk såvel i Jydske Asyls beliggenhed som i arkitekten, Gottlieb Bindesbølls udformning af bygningsværket i overensstemmelse med de principper, som Harald Selmer – Asylets første overlæge – formulerede.

   „Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002“ er Psykiatrisk Historisk Museums festskrift ved 150 års jubilæet, og der er virkelig noget at fejre.

   Ved indgangen til det nye årtusinde finder en storstilet, men skånsom renovering og ombygning af Bindesbølls smukke bygningsværk sted med det formål at give den enkelte psykiatribruger og personalet optimale vilkår.

   Bogen „Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002“ giver et mangfoldigt, sammensat billede af, hvordan tilværelsen har formet sig for personale og patienter gennem 150 år, og den er forfattet af samme.

  „Blandt mange mulige steder for en sådan anstalt blev det Århus, der blev valgt som det ideelle sted. Grunden var på 31 tønder land ved Vejlby Krat og Riis Skov, meget smukt beliggende ved Århus Bugt godt fire kilometer uden for Århus.“ 

  De fysiske rammer

  Harald Selmers tanke var, at man skulle samle de sindssyge på større kuranstalter, som ved moderne behandlingsmetoder skulle helbrede så mange som muligt, før sygdommen havde varet så længe, at den var blevet kronisk. Patientgrundlaget for et intenst videnskabeligt studium var bedre på et stort hospital end på mindre stiftshospitaler, hvor der som regel kun var to eller tre dårekister.“

   

   

   


   

  To kvinder promenerer ved springvandet foran den gamle hovedbygning, 1902
   

    „Bindesbølls indsats ud over det rent tekniske har væsentligst været at udforme facaden. Arkitekturen byggede på den guddommelige symmetris princip, herunder også en talmæssig overensstemmelse mellem en bygnings forskellige dele; det gjaldt om at tilnærme sig simple geometriske figurer som cirklen, kvadratet osv. Forsøg på at bryde den matematisk opbyggede symmetri, som ansås for at være af guddommelig natur, ville på dette tidspunkt have været blasfemisk.“

 

 

 

 

 

 

 


 

Harald Selmer, overlæge ved Jydske Asyl 1852-1878.

 

   

   Beskæftigelse

  „Mændene på tredje klasse var ofte beskæftiget i kælderlokalerne, hvor der var håndværk, der efter Selmers mening ikke kunne forenes med den ro og renlighed, der måtte herske i opholdslokalerne. Det drejer sig om træskomageri, madrasstopning, cigarrulning og brændehugning.“


  Et havehold i 1890'erne.

Patienter og håndværkere på Jydske Asyls snedkerværksted ca. 1900.

„Hospitalet var et lille samfund i samfundet, for en stor del selvforsynende, i hvert fald indtil omkring 1930, med kohold, svinehold og gartneri. Overalt deltog patienterne mere eller mindre i arbejdet. Mange patienter, der næsten for livstid blev på hospitalet, havde betroede stillinger.“

  Det kreative

  „Som de fleste og muligvis alle vil forstå efter besøg på Museet, går langt de fleste af kunstværkerne langt ud over det private, så det bliver kunst af global karakter – „L’art Brut“ – rå kunst, der er lavet uden at skele til kunstnerimage, salg, kritik eller værdi i penge.“

Skulptur af Johnny Horn,
keramik med ledninger

 Den gamle hovedbygning.
Maleri udført af Ovartaci i 1950'erne

På Museet, Psykiatrisk Hospital findes en enestående og spændende samling af kunst og kunsthåndværk, der væsentligst er lavet ud fra et indre behov for at udtrykke sig og være kreativ, og som en hjælp til selvhjælp/selvbehandling.

 

 

 

   

  Det rekreative

  „Nogle Minutter over 12 samledes vi i Anstaltens store Gaard og med Musiken i téten marcherede vi gennem Riiskov til Dampskibsbroen, hvor den komfortable Lystdamper ‘Marselisborg’, netop som vi ankom til Broen, svingede sig gratiøst ind til Bolværket.“

  („Mændenes skovtur“, ca. 1900)

   

  Personalets opførelse af komedien „Vækkeuret“, 1912.

   

   

   

   

  Dampskib ved anløbsbroen neden for Jydske Asyl
  omkring år 1900.


   Bestilling

   Bogen kan bestilles hos:
   Museet Psykiatrisk Hospital i Århus, 8240 Risskov
   eller på
   nettet HER

   tlf.: 7789 3680

   Pris: kr. 150,-

   Redaktion: Johannes Nielsen og Eddie Danielsen

   376 sider, 241 sort/hvide illustrationer, 16 farvesider

   © Ovartaci Fonden 2002 ISBN 87-88560-16-3

 

 

 

 

 

 

S JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic