Bogudgivelser fra Museet og Ovartaci Fonden

Se også: Postkort

“Ovartacis Hemmeligheder”

Ny udgave på dansk, spansk og engelsk 2018

Redaktør:  Eddie Danielsen.
Oversættelse fra spansk: Efraim Espino

I skulpturen der  kaldes Pupparpasta,  fandt man i 1999, i forbindelse med en restaurering, et 44 siders håndskrevet manuskript med Ovartacis spanske digte. Det er velkendt, at Ovartaci spredte sine interesser og sine kunstneriske aktiviteter over en omfattende produktion med mange facetter, motiver og materialer. Alligevel var fundet af disse 25 formfuldendte digte af eksistentiel og esoterisk karakter en stor og glædelig overraskelse. Manuskriptet gengives her på originalsproget spansk samt dansk og engelsk.

© Museum Ovartaci 2018

ISBN: 978-87-997481-7-4
50 sider
Rigt illustreret
Pris: kr. 85,-  

Bestil bog

“Fanden + Satan, En hyldest til Olga Larsen”

Af Emil Brahe

Tegneren Emil Brahe (født 1985) digter videre på Olga Larsens billedunivers på udstillingen Fanden+Satan på SOSU Aarhus, hvor den er en del af Museum Ovartacis Kulturby 2017-projekt Ovartaci Fields. Projektet er et samarbejde mellem Museum Ovartaci i Risskov og Business Park Skejby. Det er der kommet denne bog ud af, med både gengivelser af Olga Larsen billedtæpper og Emil Brahes tegninger.

Forfatter:  Emil Brahe, med forord af projektleder Anna Liv Bolther og en præsentation af Olga Larsen, ved museumsleder Mia Lejsted

© Museum Ovartaci og forfatteren 2017

ISBN: 978-87-997481-6-7
98 sider
Pris: kr. 200,-  

Bestil bog

“100 års Patientarbejder 1868-1968”

Af Gyda Nielsen

– Den indsigt, arbejdet med denne bog har givet mig, har været utrolig lærerig, positiv og fornøjelig.

Patientarbejderne er et klart udtryk for, at der hvor medicinering og samtale slutter/ ikke rækker, fungerer nål, tråd, fil sandpapir, pensel, maling, saks m.v. som håb for liv og helbredelse.

- Udtrykket, traditionen og tiden afspejles i arbejderne og fortæller med deres egen lydløse stemme om tilblivelsesøjeblikket.

Redaktion: Eddie Danielsen
Forfatter:  Gyda Nielsen

© Museum Ovartaci og forfatteren 2015

ISBN: 978-87-997481-2-9
127 sider
Pris: kr. 175,-  

Bestil bog

“Ovartaci - anstaltens primadonna”

“Ovartaci - The Prima Donna of the Institution”

Hæfte om Ovartaci  2015 på dansk og engelsk

Kort fremstilling af Ovartacis univers og kronologisk livshistorie.  Rigt illustreret.

Redaktion: Eddie Danielsen
Forfattere:  Eddie Danielsen og  Mia Lejsted

© Museum Ovartaci og forfatterne 2015

ISBN: 978-87-997481-3-6
30 sider
Pris: kr. 40,-  

Bestil bog

“Lone Pedersen - med vilje”

Bogudgivelse i forbindelse med udstillingen ”Lone Pedersen - med vilje”   i 2015.

Vilje er ”en drivkraft i bevidstheden, der tilskynder én til at tage beslutninger og føre dem ud i livet – på trods af modstand, usikkerhed eller manglende evner” (Den Danske Ordbog).

Denne bog, der er blevet til i forbindelse med en større retrospektiv udstilling på Museum Ovartaci i 2015, fortæller om kunstneren Lone Pedersen. Den fortæller om alt det, der danner baggrunden for hendes værker; opvækst, uddannelse, kunstprojekter, udstillinger, rejser – processer og materialer – men især giver den et blik for den viljestyrke og drivkraft, som Lone Pedersen præsterer i såvel kunstneriske som menneskelige sammenhænge.

”Med vilje” – for der skal vilje til – vilje til at skabe, til at kaste sig ud i nye opgaver og gennemføre dem, vilje til at ville – også når livet er svært. Det har været hensigten med denne bog og den retrospektive udstilling at skabe et så helstøbt billede af Lone Pedersen som muligt. Det er en stor og næsten umulig opgave, men viljen har været der – og den har været helhjertet fra alles side

Redaktion: Eddie Danielsen
Forfattere:  Lone Pedersen, med bidrag fra Mia Lejsted, Inger Tolstrup, Cato Thau Jensen og Richard Rainer

© Museum Ovartaci og forfatterne 2015

ISBN: 978-87-997481-1-2
134 sider
Pris: kr. 185,-  

Bestil bog

“Baukje Zijlstra - en rejse”

Bogudgivelse i forbindelse med udstillingen ”Baukje Zijlstra - en rejse”   i 2014, om Baukje Zijlstra som kunstner og menneske - og samtidig en markering af hendes 70 års fødselsdag samt 40-årige virke i Danmark.

Bogen er rigt illustreret og med tekster af Baukje Zijlstra selv samt andre forfattere, der kender hende godt.

Redaktion: Eddie Danielsen
Forfattere:  Mia Lejsted,  Karen Baagø Knudsen, Marie Aagaard Larsen, Despoina Sandvej, Baukje Zijlstra og Golshid Rokzan .

© Museum Ovartaci og forfatterne 2014
124 sider
Pris: kr. 200,-  

Bestil bog

“Rejsende i psykiatri”

Harald Selmers rejse  til en række europæiske psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48"

I 200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel indkredses Selmer, hans vision og den samtid, den rundedes af.

Harald Selmer blev den første leder af den nye helbredelsesanstalt for sindssyge i Aarhus, som åbnede i 1852.

Han fremstår som den væsentligste skikkelse i dansk psykiatri i 1800-tallet. I vinteren 1847-48 besøger Harald Selmer i løbet af få måneder en række sindssygeanstalter på kontinentet og i Storbritannien – et sandt maraton i en tid, hvor lokomotivet afløser hesten, og dampkraften tager over fra sejlet. Rejsens indtryk indgår i planlægningen af opførelsen af den nye anstalt i Risskov, nord for Århus.

Det er rejsen og tiden, den udspiller sig i, som er denne udstillings hovedanliggende. Den er båret af en fascination af bevægelsen i sig selv, mod nye horisonter – det være sig med sneglefart eller lynets hast.

Udsolgt

Redaktion: Eddie Danielsen
Forfatter: Eddie Danielsen .
© Museum Ovartaci  og forfatteren 2014,
57 sider
Udkom. april 2014

“Årbog 2009-2012”

Redaktion: Eddie Danielsen
Forfattere: Mia Lejsted, Eddie Danielsen m.fl.
© Museum Ovartaci  2013,
108 sider

Udsolgt

Årbogen 2009-2012 dækker en periode med stor aktivitet i Museum Ovartacis historie. Bogen fortæller om udstillingerne i Kunstmuseet og Psykiatrihistoriske Museum. Desuden har et europæisk museumssamarbejde været et væsentligt element i perioden. Dette samarbejde udmøntede sig bl.a. i en europæisk vandreudstilling af vores store kunstner, Ovartaci. I årbogen får du hele historien i en appetitvækkende og rigt illustreret udgivelse.

 

“Ovartaci i flere dimensioner”

“Ovartaci in more Dimensions”

Af Mia Lejsted og  Eddie Danielsen.
© Museum Ovartaci  2011,
130 sider, rigt illustreret
på dansk og engelsk
Pris: kr. 200,-  

“Ovartaci i flere dimensioner” er første trin i en komplet værkfortegnelse over Ovartacis kunstneriske produktion. Vi beskæftiger os her med Ovartacis tredimensionelle værker – skulpturer og andre værktyper.

En senere udgivelse vil omhandle Ovartacis tegninger og malerier.

Ovartaci (1894-1985) var patient på Psykiatrisk Hospital i Risskov i 56 år. Han er en enestående og særpræget skikkelse på den danske og europæiske kunstscene. Ovartacis liv og skæbne fascinerer vedholdende årtier efter hans død.

“Ovartaci in more Dimensions”  is the first step towards a complete catalogue of Ovartaci’s oeuvre.

Here we devote ourselves to Ovartaci’s threedimensional works, sculptures and other forms of art.

In a later publication we will cover Ovartaci’s drawings and paintings.

Ovartaci (1894-1985) was a patient in the psychiatric hospital in Risskov, Denmark for 56 years. He is an outstanding figure in Danish and European art. Ovartaci’s life and destiny continues to be a source of fascination decades after his death.

Bestil bog

 

Den europæiske forbindelse

Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter

Af Eddie Danielsen.
© Museum Ovartaci  2011,
46 sider, rigt illustreret
på dansk og engelsk
Pris kr. 140,-

I denne publikation søger vi at give et kortfattet signalement af nogle meget vigtige år i dansk psykiatri omkring midten af attenhundredetallet.

Udgangspunktet er lægen Harald Selmers europæiske, psykiatriske dannelsesrejse/ studierejse til en række sindssygeanstalter, som gennemføres inden for få måneder i vinteren 1847-48.

Bogen tilbyder en introduktion til ide og ideal, arkitektur og omgivelser.

Se anmeldelse på  Historie-online

The European Connection

In this publication we will seek to provide a brief description of some very important years in Danish psychiatry around the mid-nineteenth century.

Our starting point is the psychiatrist Harald Selmer’s European psychiatric study tour to a number of mental hospitals, which took place within a few months in the winter of 1847-48.

This publication offers a brief introduction to idea and ideal, architecture and surroundings.

Bestil bog

 

Katalog, Ovartaci

Forfattere er Mia Lejsted og Eddie Danielsen.
© Museum Ovartaci  2011,
104 sider, rigt illustreret

Udsolgt

Den nye udgivelse ”Ovartaci”, som følger vandreudstillingen med Ovartacis værker rundt i Europa, rummer såvel en nyskrevet, fyldig introduktion til Ovartacis livsforløb som helt nye indgangsvinkler til temaer og værktyper i hans omfattende livsværk.

 

Årbog 2004-08

Redaktion:Eddie Danielsen.
© Museet, Psykiatrisk Hospital  2009,
134 sider, rigt illustreret
Pris kr. 140,-

Idéen med denne årbog for Museet, Psykiatrisk Hospital 2004-08 er gennem de mange fotos og tekster at give et så fyldestgørende indtryk som muligt af Museets aktiviteter i de seneste år – udstillinger, arrangementer og andre tiltag. De mange illustrationer taler for sig selv og virker indbydende i en bog.

Bestil bog

 

 

Kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Århus

Johannes Nielsen, Jørgen Nielsen og Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2008,
71 sider, 45 illustrationer.

(udsolgt)  Onlineversion

Kirkegården ved Jydske Asyl blev indviet den 20. november, 1857, fem år efter Asylets åbning. Den var i brug til 1962.

Rapporten argumenterer for Kirkegården som en mindelund til glæde for de levende, med den landskabelige skønhed, som det gamle hospital og dets omgivelser i øvrigt er så rige på. Her kan man finde ro og eftertanke– omgivet af det omfangsrige og farverige persongalleri af ansatte og patienter, som her har fundet et sidste hvilested, for patientens vedkommende i lighed med soldaten på krigskirkegården, ofte ensomt og i glemsel, langt fra hjem og familie. Kirkegården er, ligesom Hospitalsparken og de smukke gamle bygninger et naturligt anliggende for Museet, når det drejer sig om bevaring af områdets kulturelle og æstetiske værdier.

 

"Ovartaci.  En kunstners billeder, tanker og visioner"

Ovartaci-bogen, med billedet Forvandling på omslaget;


Johannes Nielsen.
© Ovartaci Fonden 1988,       3. udgave 2006, 295 s.                      
Illustrationer: 100 i farver
Pris kr. 300,-

udsolgt. Vi henviser til den engelske version

Ovartaci – En kunsters billeder, tanker  og visioner – en række samtaler med Louis Marcussen, kaldet Ovartaci, der døde i 1985, 91 år gammel, efter 56 års ophold på Psykiatrisk Hospital i Århus.

Samtalerne drejer sig om kunstnerens tanker og visioner i relation til et udvalg af hans særprægede og særdeles talentfulde kunst.

 

Hjælp til selvhjælp
til recovery – det at komme sig

Af Johannes Nielsen og Eddie Danielsen
© Ovartaci Fonden 2005
Udgivelsesdato: 15/11 2005
Vejledende udsalgspris: 150 kr.
Antal sider: 400,  Illustrationer: 40

Et hallucinatorisk lynglimt af en oplevelse under arbejdet som gartner i Sverige i 1940’erne tilsiger Johannes Nielsen straks at forlade sit job – og lægge al sin energi i det krævende projekt at uddanne sig til psykiater og dermed få mulighed for at yde en indsats for mennesker med psykisk sygdom.

En anden skelsættende oplevelse er mødet med patienten og kunstneren Louis Marcussen, kaldet Ovartaci, på Psykiatrisk Hospital i Århus, hvor Johannes har arbejdet i 45 år, og hvor Ovartaci opholdt sig i 56 år.  

Ovartaci’s konstante kunstneriske aktivitet gennem 56 års indlæggelse på et psykiatrisk hospital og kvaliteten i hans liv og kunst overbeviser Johannes om den store værdi af, at psykisk syge er kreative, kunstnerisk aktive og beskæftiger sig med noget meningsfyldt.

Dette bliver startskuddet til, hvad man kan kalde Johannes’ andet livsværk: Gallo Aktiviteterne, Museet, Psykiatrisk Hospital og Thy Fondens Aktiviteter.
Bestil bog

Ovartaci – Pictures, Thoughts and Visions of an Artist  

Johannes Nielsen
Redaktion: Eddie Danielsen
© Ovartaci Fonden 2005

Vejledende udsalgspris: 300 kr.
Antal sider: 295 , Illustrationer: 100 i farver

A number of conversations with Louis Marcussen, called Ovartaci, who died in 1985, at the age of 91, after 56 years’ stay in the Psychiatric Hospital in Aarhus, Denmark, The conversations are concerned with the artist’s thoughts, feelings and visions relating to a random selection of the characteristic and most talented art, he created during his stay in the hospital. The book is amply illustrated with 102 colour reproductions of Ovartaci-pictures. The background for the book was a wish for making Ovartaci’s world of images, thoughts, feelings and experiences as a psychiatric patient in a large psychiatric hospital through 56 years accessible to a wider public. However the book also contains a wish to create better communication between the mentally ill and the mentally healthy, and to illustrate the value of creative activities as a help to self-help for patients suffering from mental illnesses. Curator William Gelius, Ribe Museum of Art, Denmark wrote the following: “Ovartaci’s pictures are like visions of dreams; they do not halt at the mere subconscious content. It is, as if the background in his best pictures is knocked down, allowing the wiever access to collective subconsciousness – the human nature in general. It seems that Ovartaci has the ability to navigate with the greatest of ease – as an artist – the much sought and fought for by the surrealistic movement”.

Bestil bog

 

Kvartet

Rita Lienhøft
Redaktion: Johannes Nielsen og Eddie Danielsen
© Ovartaci Fonden 2005

Vejledende udsalgspris: 110 kr.
Antal sider: 64, Illustrationer: 40

I „Kvartet“ indfører kunsthistorikeren Rita Lienhøft os i fire fremragende kunstneres billedunivers. Fire vidt forskellige billedsprog og historier, men med det tilfælles, at Baukje Zijlstra, Johnny Horn, Jørgen Rud og Michael Høgholm alle er repræsenteret i samlingen på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus.

„Billeder, der bliver ved at rumstere i ens bevidsthed, er for mig gode billeder, fordi de som regel har rigtig meget på hjerte, og man tager dem med sig, når man går videre i sin færden. Det betyder også, at det er 'langsomme' billeder, der kræver tid og tålmodighed, hvis man vil rigtig ind i dem“.

Bestil bog

Morskabsbiblioteket på Jydske Asyl

Peter Bryd Pedersen og Johannes Nielsen
© Ovartaci Fonden 2005
 3. reviderede udgave    
Pris kr. 30,-                 

En historie om et af de ældste hospitalsbiblioteker for patienter.

Grundlagt ud fra forfinede dannelsesidealer i en tid med folkelige vækkelser. Sindssygehospitalets patienter befandt sig her mellem, hvad "man" anså for fint at læse, og hvad voksende almen læselyst fordrede af viden og underholdning. Måske har flere af disse patienter haft en følsom registrering af de åndelige og sociale konflikter, litteraturen afspejlede?

Bestil bog

"Et anderledes kunstmuseum"

Anita Salling Hansen og Marianne Halse Graversen.
Redigering: Johannes Nielsen og  Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2004, 52 s.                   
Pris kr. 110,-

Udsolgt

Hvis noget er anderledes ved kunsten på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus, er det, snarere end kunstnerens diagnose, dens kompromisløshed, skønhed og fabulerende grokraft. Kunsthistorikerne Anita Salling Hansen og Marianne Halse Graversen leverer med denne bog en levende og engageret indføring i et udvalg af Kunstmuseets værker og derigennem et inspirerende indblik i kunstnernes billedunivers.

 

"De psykiatriske plejeanstalter på Djursland, Dalstrup, Råmosegård og familieplejen"

 

Verner Beyer Petersen
Redaktion: Johannes Nielsen og Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2003, 59 s.                  
(Pris kr. 140,-)  

Udsolgt Onlineversion

"De psykiatriske plejeanstalter på Djursland, Dalstrup, Råmosegård og familieplejen" fortæller de to plejehjems og familieplejens omskiftelige historie, samtidig med at den tager læseren med bag murene i denne lukkede og til tider skræmmende verden. Med denne bog er der taget hul på også at fortælle historien om de "langtidsanbragte, kronisk sindssyges" vilkår i Danmark.

 

"Arne Bødker"

Redaktion: Johannes Nielsen og Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2003, 34 s.                  
Pris kr. 70,-

"Arne Bødker" er den fjerde udgivelse i en serie om stregkunstnere, repræsenteret på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus.

Arne Bødkers tegninger er bemærkelsesværdige ved deres enkle, men dog forfinede stregføring. De fleste af hans tegninger er lette og lyriske og karakteriserende i ganske få streger. Hans streg er umiskendelig sikker og kan undertiden sammenlignes med Matisse og Picasso. Men Arne Bødker har også en anden side. I andre billeder kommer det groteske og frie tankemylder til udtryk.

  Bestil bog

"Patrick"

Redaktion: Johannes Nielsen og  Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2003, 34 s.                   
Pris kr. 70,-

"Patrick" er den tredie udgivelse i en serie om stregkunstnere, repræsenteret på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus.

"Patrick Larsen var en ener som kunstner og som menneske, han gik ofte sine helt egne veje. Han lavede fremragende socialrealistiske grafiske værker, hvoraf det fremgår, at han har færdedes blandt mennesker, der havde det svært, både psykisk og socialt". (Johannes Nielsen)
 

 Bestil bog 

 

"Psykiatriens Historie fra Middelalderen til 2002".

Redaktion: Peter Bryd Pedersen, Johannes Nielsen og Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2003, 59 s.                   
Pris kr. 95,-

"Psykiatriens historie fra Middelalderen til 2002" fortæller psykiatriens historie gennem udvalgte temaer. Med afsæt i den enkelte psykisk syge og det omgivende samfunds håndtering af psykisk sygdom har vi lagt vægt på at formidle så mange konkrete oplysninger som muligt, uden at stoffet mister overskuelighed.

  Bestil bog

 

"Fra Jydske Asyl 1852 Til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002.
150 års jubilæum".

Redigering: Johannes Nielsen og Eddie Danielsen.
© Ovartaci Fonden 2002, 372 s.                  
Pris kr. 100,-

Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002 er Psykiatrisk Historisk Museums festskrift ved 150 års jubilæet, og der var virkelig noget at fejre. Der gives et mangfoldigt, sammensat billede af, hvordan tilværelsen har formet sig for personale og patienter gennem 150 år, og den er forfattet af samme. Bogen fremstår rigt illustreret med Museets enestående billedmateriale.

Illustrationer: 241 sort/hvide, 16 farvesider.
Bestil bog

 

"Albert Lunds Dagbog 1892-1940"

Redaktion: Johannes Nielsen og  Poul Lund.
2. reviderede udgave, © Ovartaci                        
Fonden 2002, 45 s. Pris kr. 20,-

"Albert Lunds Dagbog, 1892-1940" giver et fascinerende billede af livet på "Jydske Asyl", set med Albert Lunds øjne i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede. Albert Lund, der var forvalter på Jydske Asyl, var meget interesseret i patienterne og kom ofte på afdelingerne for at snakke med dem. Han var meget afholdt af patienterne, og de forærede ham ofte genstande og tegninger, de havde lavet. Det er disse foræringer, der danner den første grundstamme i samlingen på Museet, Psykiatrisk Hospital.

Læs mere - Bestil bog

 

Beslægtede titler, der forhandles på museet: 

"Ovartaci - Kunstner på Psykiatrisk Hospital" (DVD)

Jørn Vestergaard.
© JV Film 1998, varighed 24 min.
 Pris kr. 75,-

Produktion: JV film og TV i co-produktion med Det Danske Filminstitut.
Instruktion og manus: Jørgen Vestergård

Med udgangspunkt i Ovartacis billeder og skulpturer, der er formet som en særpræget hyldest til det kvindelige, fortæller filmen om Ovartacis sjælevandring og om hans selvfremkaldte kønsskifte.

 Bestil DVD

 

 

"En ildsjæl - et portræt af Johannes Nielsen"

(Video )

Stine Korst.
© Venus Film 2004,
varighed 38 min.
Pris kr. 40,-

Et portræt af Johannes Nielsen. En film af Stine Korst.

"Ved mange tiltag, der er positive og nytænkende, skimtes ofte en stærk personlighed bag. En drivkraft der forstår at begejstre, respekterer andre mennesker, og tør uddelegere ansvar og afgive magt. Kort sagt en Ildsjæl!". (Citat: Stine Korst )

 Bestil video